Ekonomi

Elder tarafından gerçekleştirilen “IV. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” Antalya’da düzenlendi

Elder’in iki yılda bir düzenlediği, Elektrik Dağıtım Bölümünde İş Sıhhati ve Güvenliği Kongresi’nin dördüncüsü, “Önleme Kültürünü Giden Yol” teması ile Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Elder Genel Sekreteri Özge Özden, “Yöneticilerin ve tüm çalışanların katılımını gerektiren önleme kültürü, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azalttığı gibi; çalışan memnuniyetini ve yaşam kalitesini de yükseltiyor. Böylelikle güvenli bir çalışma hayatının da temelini oluşturuyor” dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (Elder), iş sıhhati ve güvenliğinde kesimin standartlarını çok daha üste taşımak amacıyla iki yılda bir düzenlediği Elektrik Dağıtım Dalında İş Sıhhati ve Güvenliği Kongresi’nin 4’ncüsü Antalya’da gerçekleştirildi. Bu yıl “Önleme Kültürüne Giden Yol” temasının işlendiği kongrede alanında uzman yerli ve yabancı 22 konuşmacı yer aldı.

Elder İdare Heyeti Lideri Kıvanç Zaimler, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı nedeniyle Mısır’da bulunduğundan kongreye bir görüntü bildirisi gönderdi. Zaimler, “İklim değişikliğinin sonuçlarını; harikulâde iklim olayları, sel ve orman yangını üzere afetleri daima birlikte yaşayarak gördük. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İklim Konferansı ve buradan çıkacak sonuçlar, iklim şartlarından ağır olarak etkilenen bölümümüz ve hizmet verdiğimiz 48 milyon kullanıcı için de çok değerli. Türkiye’nin her noktasına kesintisiz, kaliteli ve etrafla uyumlu elektrik dağıtım hizmeti sunma gayesiyle çalışırken sorumluluğumuz çalışanlarımızın sıhhatini korumak ve onlara inançlı çalışma ortamları sağlamak. Bölümümüzün tamamında yönetici düzeyinden, saha çalışanlarına kadar tüm bileşenlerin makul bir iş sıhhati ve güvenliği (İSG) olgunluğuna erişmesi ve her dağıtım şirketinde İSG kültürünün yerleşmesi için bu iş birliğine ve sinerjiye gereksinimimiz var. Bu kültüre ve seyahate katkı sağlayan pahalı konuşmacılarımıza, kesim çalışanlarımıza ve organizasyonumuza dayanak veren tüm firmalara pahalı iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Önce insan, önce sağlık anlayışıyla hareket edilmeli”

Kongrenin açılış konuşmacılarından olan ve konuşmasında iş sıhhati ve güvenliğinin her bölüm için öncelikli bir mevzu olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı İş Sıhhati ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kenan Kibar “İnsanı merkeze alan politikalar çerçevesinde insana yakışır çalışma koşulları sağlamanın en temel görev olduğu bilinciyle aşılması gereken küresel sorunlardan biri de iş sağlığıdır. Yöneticilerin ve tüm çalışanların katılımını gerektiren önleme kültürü, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azalttığı gibi; çalışan memnuniyetini ve yaşam kalitesini de yükseltiyor. Bu ülkemizin en önemli hedeflerindendir” diyerek hususa verdikleri ehemmiyeti vurguladı.

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker de, “Sektörde nitelikli personelin istihdamına önem verilmesi, yetenek ve becerilerinin artırılmasıyla iş yüküne uygun yeterli personelin bulundurulması gerekiyor. İş yerlerinde önce insan, önce sağlık anlayışıyla hareket edilmesi ve bu duyarlılığın geliştirilmesi bir zorunluluktur” sözünü kullandı.

“Güvenlik için birlikte çalışmayı önemsiyoruz”

Uluslararası Toplumsal Güvenlik Derneği (ISSA) Tedbire Özel Kurulu Lideri Jens Jühling toplumsal güvenlik alanında en öncelikli hususlarının iş sıhhati olduğunu belirterek bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı. Jühling, “İş sağlığını ve güvenliğini dünya genelinde artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası iş birlikleri bizler için en önemli faaliyetler arasında yer alıyor. Elektrik dediğimizde bizim için en önemli kavramlar iş sağlığı, önleme ve başarı oluyor. Güvenlik için birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Elder bizim bu konuda en aktif üyelerimizden biri” diye konuştu.

“Hedefimiz uluslararası standartların üzerine çıkmak”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Elder Genel Sekreteri Özge Özden de “21 elektrik dağıtım şirketinin tamamını temsil eden Elder olarak, yetkin insan kaynağının önemini biliyor; tüm süreçlerimizin ve hedeflerimizin odağına insanı alıyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak istihdam ettiğimiz 100 bini aşkın çalışanımızın, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve yetkinliklerinin geliştirilmesini en öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz.” sözünü kullandı.

2020 yılında kongrenin ana temasının ‘Vizyon Sıfır’ olduğunu anımsatan Özge Özden, kelamlarına şöyle devam etti: “Vizyon sıfıra giden yolda çok tehlikeli işler sınıfına giren elektrik dağıtım faaliyetlerinde, kamu ve özel dal başta olmak üzere tüm paydaşların iş birliklerinin ne kadar kıymetli olduğunun altını çizmiştik. Bu yıl ise kongremizin temasını bir adım daha öteye götürerek “Önleme Kültürüne Giden Yol” olarak belirledik. Yöneticilerin ve tüm çalışanların iştirakini gerektiren tedbire kültürü, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azalttığı üzere; çalışan memnuniyetini ve hayat kalitesini de yükseltiyor. Böylece inançlı bir çalışma hayatının da temelini oluşturuyor. Kesim olarak amacımız, elektrik dağıtım faaliyetlerinde iş sıhhati ve güvenliği şartlarını memleketler arası standartların üzerine çıkarmak. Yapılan araştırmalara nazaran, iş kazalarının yüzde 98’i tehlikeli davranış yahut tehlikeli durumlar nedeniyle meydana geliyor. Bu istatistikler bize gerekli önlemleri aldığımızda kazaların neredeyse tamamını önleyebileceğimizi gösteriyor. Biz de bölüm olarak iş kazalarını azaltmak için risk değerlendirmeleri, İSG eğitimleri, aktif saha kontrolleri, kaza tahlil çalıştayları ve Türkiye’de birinci defa devreye alınan imajlı teyit uygulaması üzere pek çok pahalı çalışmayı yürütüyoruz.”

İki gün boyunca devam eden kongrenin birinci gününde “Dağıtım Şebekesinde Mahalli Topraklama Yöntemleri”, “Üst Yönetimin İSG’de Rolü ve Önemi”, “İSG İletişimi”; ikinci gününde ise “Trafik Güvenliği”, “Kurallara Neden Uymayız”, “İSG’de Dijitalleşme” bahisli oturumlar ve kongre altın sponsorları olan Arıteks, DuPont, Işıkkaya Güç, Kıvanç Group, Küre 1 İş Güvenliği, PollyBoot Çizme Sanayi ve TED Bilişim bölüme yönelik sundukları gereç ve teknolojik tahlil sunumlarını gerçekleştirdi.

KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİNDE NELER VAR?

Elektrik Dağıtım Dalında İş Sıhhati ve Güvenliği Kongresi’nin akabinde yayınlanan sonuç bildirgesinde şu tespitlere yer verildi:

 • Bir şirkette iş sıhhati ve güvenliği (İSG) kültürü oluşturmak samimi bir niyet, kararlılık ve tutarlılık ister. Bunun için de hissedarlar ve üst seviye yöneticiler İSG’ye tüm kalbiyle inanmalı, bu mevzudaki samimiyet ve adanmışlığını yöneticilere, mühendislere ve çalışanlara göstermelidir. Sonrasında ise İSG algısının üst idare tarafından şirket içerisinde daima canlı ve canlı tutulması kalıcılık bakımından büyük değer arz etmektedir. İSG kültürünün, meseleleri daima çalışanlara yükleyen bir anlayışla değil sorunu idare olarak sahiplenen ve çözmeye çalışan bir yaklaşımla geliştirileceği asla unutulmamalıdır.
 • İSG kültürünü geliştirmek için şirket yöneticilerinin İSG ile ilgili yıllık gayeleri ve bu maksatlara ulaşmak için somut aksiyon planları olmalıdır.
 • Dağıtım şebekelerinde mahalli topraklama iş sıhhati ve güvenliği açısından çok kritik ve hayati kıymete haiz bir bahistir. Bilhassa son yıllarda jeneratör kaynaklı geri besleme nedeniyle yaşanan kaza yahut ramak kala sayılarındaki artış dikkat çekmektedir. Jeneratörler ve dağıtıma gömülü santraller başta olmak üzere şebekeye güç gelebilecek durumlar için alandaki tüm çalışma senaryolarımızda alınacak mahalli topraklama tedbirleri ve aktiflikleri konusunda her dağıtım şirketinin teknik tahliller yapması yahut yaptığı çalışmaları gözden geçirmesi gerekmektedir.
 • Mahalli topraklama konusunda yapılacak çalışmalar, saha çalışanlarının çarçabuk anlayabileceği doküman yahut çizimlerle onlara aktarılmalıdır. Bu kapsamda çalışanların alanda AG yahut YG’deki farklı çalışma senaryolarına nazaran nerede hangi topraklama aparatını kullanacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu bilgilere dayanarak saha çalışanlarının işe başlamadan evvel iş öncesi risk tahlilinde lokasyona has topraklama uygulamasına karar verip uygulaması sağlanmalıdır.
 • Mahalli topraklama aparatları seçilirken kesit hesapları bilimsel datalarla hesaplanmalı, hem topraklama aparatı hem de ıstankalar milletlerarası standartlara (EN 61230 ve o standartta belirtilen diğer ilgili standartlara) uygun olmalı ve bu durum sertifikalandırılmalıdır.
 • İletişim hayatımızın her alanında olduğu üzere İSG’de de çok kıymetli bir bahis. Saha kontrollerinde, eğitimlerde yahut İSG toplantılarında çalışanlarla bağlantı kurarken aşağıdaki temel prensipler asla gözardı edilmemelidir.
  • İletişim çift istikametli olmalı, tek taraflı bilgi iletimi değil karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldığı akıldan çıkarılmamalıdır.
  • Çalışanlarla olan diyaloglarda dinleme cinslerinden en tesirlisi olan faal dinleme tercih edilmelidir.
  • Çalışanlarla bağlantı kurarken açık uçlu sorular sorulmalı ve onların bahse iştiraki sağlanmalıdır.
 • Çalışanlarımızın kıymetli bir kısmını oluşturan Z jenerasyonunun özelliklerini bilerek onlarla bağlantı kurmak İSG bağlantısının daha tesirli yapılmasını sağlayacaktır.
 • Çalışanların neden İSG kurallarına uymadığını anlamak için davranış bilimleri yahut psikoloji perspektifinden yapılacak çalışmalara muhtaçlık duyulmaktadır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar yalnızca bölümümüze değil ülkemizdeki İSG kültürünün gelişimine de çok önemli katkı sağlayacaktır.
 • Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 bin insanın vefatına neden olan ve çok taşınabilir bir çalışma tabiatına sahip dalımızdaki ölümlü kazalarda da değerli hisseye sahip olan trafik kazalarını azaltmak için bu mevzuyu odağımıza almalı ve daha sistematik yaklaşmalıyız. Kesimimizde 10 binden fazla araçla her gün hareket halinde olduğumuzu düşünecek olursak bu mevzunun bölümümüz açısından ehemmiyeti daha da uygun anlaşılacaktır. Bu kapsamda dağıtım şirketlerinin ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği İdare Sistemi’ni kurması ve işletmesi trafik kazalarını azaltmada çok tesirli olacaktır.
 • Trafikteki inançsız davranışları yalnızca çalışanın kişisel davranışı olarak görmek eksik ve yetersiz bir bakış açısıdır. Şirket kültüründe yer etmiş yazılı olan ya da olmayan kabuller, yetersiz izleme ve denetim, iş ve vakit baskısı üzere çalışanın haricindeki ögelerin trafikteki inançsız davranışları tetiklediği unutulmamalıdır.
 • Trafik kazalarını azaltmak ve vefatları önlemek için araçlara kamera konması ve kameralardan alınan datalarla beslenen yapay zeka uygulamaları trafik kazalarının kök neden tahlilindeki çaresizliği ortadan kaldıracak ve düzgünleştirici faaliyetlerin önünü açacaktır.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort